Studia podyplomowe i szkolenia
z zakresu rewitalizacji miast
Witamy na stronie projektu „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, obejmującego innowacyjne szkolenia i studia podyplomowe z zakresu rewitalizacji miast. Projekt jest realizowany w partnerstwie pomiędzy Szkołą Główną Handlową i Uniwersytetem Jagiellońskim. Szkolenia są adresowane do praktyków zaangażowanych w przygotowanie i realizację projektów rewitalizacyjnych. Do udziału w studiach podyplomowych zapraszamy wszystkich pracowników urzędów miast, urzędów marszałkowskich i pracowników organizacji pozarządowych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego