Home Aktualności Zwiedzanie piwnic staromiejskich
Zwiedzanie piwnic staromiejskich

W dniu 25 maja 2012 r. odbyła się ciekawa wycieczka po piwnicach staromiejskich w Warszawie. Udział w obchodzie piwnic wzięli uczestnicy studiów podyplomowych "Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie" (I edycja) wraz z prof. Markiem Bryxem z Rady Programowej SP oraz dr Aleksandrą Jadach-Sepioło. Wraz ze słuchaczami efekty zakończonego projektu koordynowanego przez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta zwiedzali pracownicy SZRM, w tym dyrektor Paweł Barański, z-ca dyrektora Jan Leśniewski oraz pracownicy z wszystkich działów. Oprócz tego na „obchodzie” byli pracownicy Biura Rozwoju Miasta, członkowie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, w tym prof. Lech Królikowski, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego (z z-cą dyrektora Panem Tomaszem Zemłą), Biuro Kultury i Biuro Funduszy Europejskich. W zwiedzaniu wzięli udział także pracownicy Urzędu Dzielnicy Żoliborz, m.in. dr Julian Kołodziej i Pani Anna Symonowicz odpowiedzialna za rewitalizację dzielnicy.


Mieliśmy okazję zwiedzić piwnice staromiejskiej Warszawy, które zostały odnowione w projekcie Renowacja i adaptacja na cele kulturalne piwnic staromiejskich Warszawy na obszarze wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Projekt ten był współfinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a jego beneficjentem było m.st. Warszawa. Łączna wartość kosztów kwalifikowanych projektu wynosi ok. 7 478 274 euro, w tym 3 789 989  euro stanowi kwota dofinansowania z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a pozostałe koszty – w tym koszty ponoszone w związku z realizacją projektu – to wkład własny Miasta Stołecznego Warszawy.


piwnice zostały poddane renowacji i adaptacji z zamiarem przeznaczenia ich na cele kulturalno-edukacyjne. Remont piwnic został zakończony wiosną br. Obecnie obiekt, robiący niezwykłe wrażenie, jest niezagospodarowany. Docelowo w piwnicach przewiduje się urządzenie ekspozycji poświęconej legendom warszawskim i najdawniejszej historii miasta. Piwnice będą też służyć jako miejsce spotkań i imprez kulturalnych. Ponadto w wyniku realizacji całego projektu powstanie ścieżka turystyczna – Szlak Kulturalnych Piwnic Starego Miasta. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obsługi turystów zagranicznych.


alt


Fot. Nowoczesna winda w średniowiecznych piwnicach


Spotkanie rozpoczęło się zbiórką o godz. 11. przy Syrence na Rynku Starego Miasta, skąd udaliśmy się do piwnic pod Muzeum Historycznym m.st. Warszawy (od Strony Dekerta, czyli cała strona Rynku Starego Miasta). Wnętrza okazały się zaskakująco rozległe. Pan oprowadzający (który pewnie zdarł sobie głos próbując przekrzyczeć dość aktywną w dyskusjach grupę), kluczył po zawiłych i krętych piwniczkach, zdradzając ciekawostki z historii samych piwnic jak i z prac przy ich odnowie m.in. odkrycie drugiego poziomu, uzupełnianie spoiwa pomiędzy cegłami, a także pokazując bardziej i mniej ważne detale np. ceglany piec, ślady spalenia, odcisk łapy psa średniowiecznego i współczesnego czy skarb Greka. Pomimo informacji o numerze domu, pod którym się znajdujemy, pod koniec zwiedzania mało kto wiedział w której części rynku jesteśmy. Przy wyjściu, na dziedzińcu jednej z kamienic należących do Muzeum mieliśmy okazję zobaczyć najstarszą (z 1855 r.), syrenkę warszawską, zwaną wędrującą. Dowiedzieliśmy się też, że pomnik umieszczony na Rynku to kopia.


alt


Fot. Wnętrza odrestaurowanych piwnic


Następnym punktem Obchodu piwnic było Centrum Interpretacji Zabytku przy ul. Brzozowej  11/13. Obiekt był częścią projektu renowacji piwnic staromiejskich. Z zewnątrz na Brzozowej niewiele się zmieniło, wnętrza zostały natomiast gruntownie przekształcone. W budynku znajduje się wystawa poświęcona fenomenowi odbudowy Starego Miasta, w tym działalności Biura Odbudowy Stolicy oraz wpisowi Starówki na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W centralnej części tej sali posadzka jest wykonana z tafli szklanych. Na ścianach naprzeciw siebie znajdują się dwa ekrany - na prawym wyświetlane są zdjęcia kamienic, katedry, innych kościołów czy obiektów sprzed 1939 r. oraz pozostałych po nich powojennych ruin. Drugi ekran równolegle przedstawia historię zagłady miasta - Powstanie Warszawskie. Jak zapewniała pani kierownik Centrum, oprowadzająca nas po obiekcie, wystawa niebawem zostanie udostępniona wszystkim mieszkańcom.


alt


Fot. Szklana posadzka w CIZ


Kolejnym zwiedzanym miejsce był Teatr Stara Prochownia na ul. Boleść lub też Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej (SCEK). Po wejściu do skrupulatnie odrestaurowanych wnętrz, w oczy rzuca się napis przy schodach prowadzących do kazamatów, nawiązujący do działającego w budynku poprawczaka. Niewielkie okna wskazują natomiast pierwotną funkcję obiektu. Na zewnątrz powstał mały amfiteatr, którego działalność miała zostać zainaugurowana koncertem zaplanowanym na dwa dni po naszej wizycie.


 altalt


Fot. Elementy świadczące o historii SCEK


Ostatnim punktem, do którego udaliśmy się w mocno już okrojonym składzie było Muzeum Ordynariatu w Katedrze Polowej na ul. Długiej. Muzeum znajduje się w piwnicach Katedry Polowej WP i jest z nią bezpośrednio połączone. Zadaniem Muzeum jest przedstawienie historii i roli, jaką odgrywają kapłani w dziejach oręża polskiego. Wystawa opowiada dzieje kapelanów wojskowych od początku ich działalności do czasów współczesnych, ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej. Zakończenie wystawy to nastrajający pokój poświecony katastrofie smoleńskiej. Autorem koncepcji adaptacji podziemi Katedry Polowej do potrzeb nowoczesnej placówki muzealnej był Wojciech Obtułowicz. Niestety po jego śmierci nie dokończono realizacji według pierwotnego projektu.


alt


Fot. Wystawa wykonana według projektu Wojciecha Obtułowicza


Wycieczkę zakończyliśmy po ponad 2,5 godzinnym zwiedzaniu w bardzo dobrych humorach. Część osób planowała smaczny lunch, część niestety musiała wrócić do obowiązków w pracy L. Przed niektórymi był jeszcze długi, bo kilkugodzinny, powrót do domu. Wszyscy jednak byli bardzo zadowoleni i usatysfakcjonowani spotkaniem.

Inspiratorką i główną organizatorką wycieczki była nasza koleżanka ze studiów, zawodowo - koordynatorka zrealizowanego projektu - Basia Kozłowska, której należą się ogromne podziękowania od całej grupy!


Z relacją z wycieczki można zapoznać się również na stronie SZRM.


Spisała: Paulina Sikorska

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego