Home Aktualności Konferencja naukowa "Zmiany w rewitalizacji miast w Polsce - innowacje czy stagnacja?"
Konferencja naukowa "Zmiany w rewitalizacji miast w Polsce - innowacje czy stagnacja?"

Konferencja naukowa "Zmiany w rewitalizacji miast w Polsce - innowacje czy stagnacja?"
Zaproszenie na konferencję


Prezentacje z konferencji:


  1. Rewitalizacja jako element polityki rozwoju - dr hab. arch. Aleksander Noworól, prof. UJ, Instytut Spraw Publicznych UJ.
  2. Krajowa Polityka Miejska - Wojciech Sieradzon, Wydział Wymiaru Regionalnego, Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  3. Wdrażanie inicjatywy JESSICA przez Bank Gospodarstwa Krajowego - Marek Szczepański, Dyrektor Zarządzający Pionem Funduszy Europejskich, BGK.
  4. Smart Cities - pomysł na miasta w nowej perspektywie finansowej - Agnieszka Dawydzik, zastepca dyrektora Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
  5. Inicjatywa JESSICA na Mazowszu - Piotr Popik, Agencja Rozwoju Mazowsza S.A.
  6. Innowacje w polskiej rewitalizacji - doświadczenia projektu "Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie" - prof. dr hab. Marek Bryx, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego