Home Aktualności REVITARE 2014
REVITARE 2014

Rozpoczęła się III edycja konkursu. Rejestracja do 31 maja br. Nadsyłanie prac do 16 czerwca 2014.Trzeci konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych rozpoczęty.


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową konkursu: www.revitare-conf.pl/revitare2014

Konkurs ma zwrócić uwagę młodych ludzi na tereny zdegradowane w procesie industrializacji i urbanizacji. Jednocześnie podkreślić fakt, że powierzchnia ziemi stanowi zasób nieodnawialny, wymagający szczególnej wrażliwości i świadomości nie tylko zarządzających przestrzenią i środowiskiem, ale i całego społeczeństwa.

Tereny zdegradowane i poprzemysłowe dla wielu rejonów, a szczególnie miast to problem ograniczający ich atrakcyjność i konkurencyjność. Rewitalizacja terenów zdegradowanych może mieć ważny udział w lokalnym rozwoju gospodarczym, a także w porządkowaniu problemów środowiskowych i społecznych. Kolejne przykłady udanych rewitalizacji pokazują, jak obszary problemowe stają się stopniowo obszarami rozwojowymi. Równie ważnym zagadnieniem jest kontekst miejski procesów rewitalizacyjnych. Wynika on ze zdecydowanego podkreślania roli miast w kreowaniu zrównoważonego rozwoju.

Kto może wziąć udział w REVITARE?

Studenci i młodzi pracownicy nauki (do 35 roku życia, maksymalnie dwa lata po obronie pracy doktorskiej), których interesuje proces rewitalizacji terenów zdegradowanych. REVITARE to konkurs dla osób, które chcą skonfrontować swoje dotychczasowe osiągnięcia z dokonaniami innych osób będących na podobnym etapie rozwoju zawodowego, a jednocześnie podnieść swoją wartość na rynku pracy.

Jak się zgłosić do REVITARE?

Aby wziąć udział w konkursie należy przygotować artykuł na podstawie zrealizowanej przez siebie pracy naukowo-badawczej dotyczącej problematyki rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Do artykułu należy dołączyć prezentację multimedialną, która będzie integralną częścią pracy konkursowej. Prace konkursowe mogą uwzględniać następujące aspekty odnowy terenów zdegradowanych: przyrodniczo-krajobrazowy, technologiczno-inżynierski, projektowo-planistyczny, ekonomiczno-prawny i społeczny.

Jakie są nagrody w REVITARE?

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody rzeczowe (sprzęt multimedialny) oraz opłacenie kosztów udziału w VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”. Nagroda specjalna przyznana zostanie za najlepszą prezentację.

Kiedy odbędzie się finał REVITARE?

Laureaci REVITARE zaprezentują swoje prace podczas VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów zdegradowanych”, 6-8 października 2014 r. w Ustroniu i Katowicach.

Regulamin REVITARE oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.revitare-conf.pl/revitare2014.

 

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego