Home Aktualności Wzory dokumentów
Wzory dokumentów

W zakładce "Studia podyplpmowe" zostały umieszczone wzory dokumentów wymaganych na studia podyplomowe Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie.

Wypełnione dokumenty wraz z życiorysem, odpisem dyplomu oraz dwoma fotografiami należy odesłać na adres biura Projektu.

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego