Home Aktualności Wizyty studyjne podczas I edycji studiów podyplomowych
Wizyty studyjne podczas I edycji studiów podyplomowych

Rada Programowa projektu „Rewitalizacja Miast – organizacja i finansowanie” podjęła decyzję dotyczącą wyboru dwóch miast do wizyt studyjnych realizowanych w roku akademickim 2011/ 2012.

 

I wizyta (12-13 maja 2012): Świdnica (fakultatywnie z dodatkowym warsztatem z materiału dla Zgierza)

II wizyta (6-7 października 2012) : Gdańsk/Słupsk

 

Wybór podyktowany jest przede wszystkim dopasowaniem przygotowanego materiału do zakładanych celów wizyt studyjnych (I wizyta -korzystanie z lekcji dobrych praktyk, II wizyta - rozwiązanie problemu wybranego miasta w grupach jako projektu zaliczeniowego kończącego studia).

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego