Ornontowice

O gminie

 

Gmina Ornontowice leży w województwie śląskim i administracyjnie należy do powiatu mikołowskiego. Gminę stanowi miejscowość Ornontowice, położona 15 km na południe od Gliwic. Gmina obszarowo zajmuje 15 km2 i zamieszkiwana jest przez 5800 mieszkańców. W bogatej historii miejscowości znajdują się momenty świetności jak i chwile ciężkich prób. Pierwsze wzmianki o Ornontowicach pochodzą z 1305 roku, od zarania dziejów Ornontowice to wieś rolniczo – przemysłowa.

Okres największego rozkwitu Ornontowic rozpoczyna się w roku 1883, kiedy majątek ornontowicki został własnością rodziny Hengenscheidt, która związała się z nim aż do roku 1945, inwestując swoje pieniądze w jego rozwój. Z końcem XVIII wieku w centralnej części Ornontowic ukształtowane zostało założenie pałacowo – parkowe, stanowiące obecnie zespól elementów zabytkowych. Do dzisiaj przetrwał okazały pałac, zabudowania folwarczne oraz tereny parkowe ze starodrzewem i trzema paciorkowymi stawami, jako romantyczna rezydencja w stylu niderlandzkiego manieryzmu.

Z kolei okres powojennych przemian administracyjnych był bardzo trudnym dla społeczności lokalnej, gdyż przez długi czas Ornontowice nie posiadały odrębności administracyjnej, którą usankcjonowało dopiero Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 roku, które w życie weszło dnia 2 kwietnia 1991 roku. Dopiero od tego momentu Ornontowice uzyskało odrębność administracyjną, a mieszkańcy poprzez swój demokratycznie wybrany samorząd sami mogli decydować o codziennym życiu i rozwoju własnej miejscowości.

 

Rewitalizacja w gminie

 

Procesy rewitalizacyjne na terenie Gminy Ornontowice prowadzone są w oparciu o uchwalony 27 października 2010 roku Lokalny Program Rewitalizacji (poprzedni 2007r.). Historia miejscowości i jej układ przestrzenny pozwoliły spojrzeć na stan aktualny oraz plany inwestycyjne przez pryzmat wagi niektórych elementów otoczenia dla społeczności lokalnej. Gmina posiada przestrzenny układ wsi „szeregówki”, przestrzeń Ornontowic charakteryzuje się głównie tym, iż nie został wykształcony w historii rynek, czyli miejsce koncentrujące życie społeczne miejscowości. Dopiero budowa budynków administracji publicznej oraz placówek oświatowych pozwoliła wytworzyć swego rodzaju centrum na obszarze pomiędzy Urzędem Gminy a Założeniem Pałacowo-Parkowym. Główną przestrzenią publiczną, która w ujęciu historycznym ogniskowała życie społeczności lokalnej jest Założenie Pałacowo-Parkowe,  w swej kompozycji nawiązując do angielskich parków krajobrazowych. W tym miejscu dawni właściciele miejscowości organizowali imprezy dla siebie oraz mieszkańców Ornontowic. To też stało się główną inspiracją dla ożywienia tego obszaru, stworzenia przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni publicznej sprzyjającej integracji, ale także relaksowi i wypoczynkowi.

 

Wszczęte przed 2009r. procesy rewitalizacyjne zintensyfikowane zostały w roku 2010. Przedsięwzięcia te realizowano przy wykorzystaniu środków budżetu gminy, PROW, WFOSIGW, BOŚ.

 

Rewitalizacja sfery przestrzennej i gospodarczej musi mieć swój wydźwięk społeczny, aby osiągnąć należyte rezultaty. Określając cele i kierunki działania Lokalnego Programu Rewitalizacji nie można pominąć misji Gminy Ornontowice, która mówi, że „Ornontowice to wspólnota ludzi, w której żyje się zdrowo, bezpiecznie i do której zawsze warto wracać”. Zapewnienie odpowiednich warunków życia mieszkańcom oraz otwarcie się na osoby chcące osiedlić się w Ornontowicach, wymusza na władzach lokalnych podejmowanie działań inwestycyjnych w podstawową infrastrukturę techniczną, uatrakcyjnienie przestrzeni publicznej, poprawę bezpieczeństwa i zapewnienie warunków do wychowywania dzieci, spędzania wolnego czasu, rekreacji oraz korzystania z usług  świadczonych na wysokim poziomie.

 

Od 2010 roku wizytówką Gminy Ornontowice jest część zrewitalizowanego Parku Gminnego. Mocne nawiązanie do bogatej historii, odniesienie do posiadanego dziedzictwa, wykorzystanie potencjału miejsca oraz walorów krajobrazowych pozwoliło stworzyć przyjazną i bezpieczną przestrzeń publiczną sprzyjającą integracji, relaksowi, a także nauce poprzez wkomponowanie w planowane zamierzenie ścieżek dydaktycznych.

Przedsięwzięcie to, w 2011 roku, pretenduje do wyróżnień w takich konkursach jak: Modernizacja Roku 2010, Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, Piękna Wieś Województwa Śląskiego.

 

Wyróżnienia dotyczące rewitalizacji Parku Gminnego w Ornontowicach

 

28 października 2011r. Gmina Ornontowice odebrała Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego za Rewitalizację obiektu zabytkowego - Park Gminny w Ornontowicach w kategorii "Rewitalizacja przestrzeni" za wykreowanie urokliwego miejsca wypoczynku, za rozwiązania formalne i materiałowe adekwatne do skali i wpisujące się w kontekst miejsca, zaprojektowane z dużą kulturą i dbałością o detal.

 

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 - to coroczny, otwarty konkurs pod patronatem Marszałka, którego celem jest promocja dobrej jakości realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa, promocja wysokiej jakości przestrzeni publicznych jako miejsc sprzyjających wzmacnianiu kontaktów społecznych, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania i jakości przestrzeni, poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności poprzez poprawę jakości przestrzeni publicznych oraz środowiska zamieszkania, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej oraz zjawiskom kryzysowym.

 

Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice oraz Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice. Na tegoroczną - 12 edycję konkursu - wpłynęło 60 zgłoszeń z 34 gmin.

 

 To nie pierwsza nagroda dla Parku Gminnego w tym roku. Uwypuklenie walorów tego miejsca, wykreowanie przyjaznej i bezpiecznej, a przy tym nawiązującej bezpośrednio do dziedzictwa historycznego przestrzeni publicznej zostało uhonorowane także wyróżnieniem w ogólnopolskim konkursie "Modernizacja Roku 2010" (sierpień 2011), a także wyróżnieniem za najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi w konkursie "Piękna Wieś Województwa Śląskiego 2011" (wrzesień 2011) przeprowadzonym pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego.

 

Zrealizowane projekty rewitalizacji

 

Rewitalizacja Parku Gminnego w Ornontowicach – I z V etapów, w wyniku którego zrekultywowano 1 z 3 stawów paciorkowych, stworzono na nim sztuczną wyspę, wykonano oświetlenie Parku w stylu retro, zrealizowano alejki spacerowe, zaaranżowano  Rosarium z 1600 sadzonkami róż, ponadto dokonano wielu innych nasadzeń drzew, krzewów, bylin i cebul. W całość wkomponowano małą architekturę i meble parkowe.

 

Modernizacja pomieszczeń ARTerii – Centrum Kultury i Promocji (dawny Gminny Dom Kultury), ponad 100-letni obiekt wraz z rewitalizacją wnętrz poddany został rewitalizacji społecznej poprzez zmianę nazwy i profilu działalności; instytucja stała się bardziej otwarta na potrzeby lokalnej społeczności i postawiła na wieloraką innowacyjność w zakresie działalności kulturalnej. Obiekt bierze udział także w rywalizacji o wyróżnienie w konkursach: Modernizacja Roku 2010, Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego, Piękna Wieś Województwa Śląskiego.

 

Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – obiekt z lat 50. XX wieku, poddany w latach 2009-2010 kompleksowej termomodernizacji, kuźnia wiedzy, w swych murach każdego dnia skupia blisko 700 uczniów i obsługi.

  

Informacje dodatkowe:

Beata Drobny – Kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji

Urząd Gminy Ornontowice, Tel. 32/3306228, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

www.ornontowice.pl

 

Przygotowała: Beata Drobny

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego