Trenerzy

W wyniku dwustopniowej rekrutacji, obejmującej ankietę oraz pogłębione wywiady, do udziału w szkoleniach "Kierowanie przedsięwzięciami rewitalizacji miast - trening" zostało zakwalifikowanych 16 doświadczonych praktyków z 16 miast w Polsce o istotnych i różnorodnych osiągnięciach w zakresie rewitalizacji miast:

 

Beata Bielecka

Naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Strategii Rozwoju Urzędu Miasta

 

Przemyśl

 

Arkadiusz Bogusławski

Pełnomocnik ds. Rozwoju Miasta Zgierza

 

Zgierz

 

Ilona Borówek

Główny specjalista w Biurze Polityki Lokalowej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

 

Warszawa

 

Justyna Chrebela

Podinspektor w Referacie Programów Strategicznych i Funduszy Zewnętrznych Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Swidnicy

 

Świdnica

 

 

Sylwia Dec

Specjalista ds. funduszy pomocowych i współpracy z miastami partnerskimi Urzędu Miasta Nałęczów

 

Nałęczów

 

Beata Drobny

Kierownik Wydziału Rozwoju i Inwestycji Urzędu Gminy Ornontowice

 

Ornontowice

 

Sandra Dytłow

Główny Specjalista w Wydziale Rozwoju i Strategii Miasta Bydgoszczy 

 

Bydgoszcz

 

Kinga Dziewiątkowska-Seroka

Główny specjalista Referatu Realizacji Projektów Regionalnych Departamentu Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

Gdańsk

 

 

Patryk Gogolok

Podinspektor w wydziale rozwoju, promocji gospodarczej i integracji europejskiej 

 

Rybnik

 

Sylwia Groblica

Miejski Konserwator Zabytków Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

 

Gorzów Wlkp.

 

Wiesława Helwak

Zastępca Burmistrza Przasnysza

Przasnysz

 

Ewa Kuboszek-Owsiany

Kierownik Referatu Funduszy Zewnętrznych Urzędu Gminy Strumień

 

Strumień

 

Małgorzata Pieczyrak

Podinspektor ds. pozyskiwania funduszy Urzędu Gminy Słomniki

 

Słomniki

 

Ryszard Rosiński

Radny Rady Miejskiej Inowrocławia od 1994r.,

kwalifikowany Konsultant Funduszy Europejskich, ekspert

 m. in. w zakresie oceny strategiczno-horyzontalnej i merytoryczno-technicznej projektów o dofinansowanie z EFRR. Współpracujący z Instytucjami Zarządzającymi Regionalnymi Programami Operacyjnymi w województwach: Warmińsko-Mazurskim, Zachodniopomorskim, Wielkopolskim, Lubuskim, Dolnośląskim, Śląskim oraz Łódzkim.

 

Inowrocław

 

 

Izabela Rudzka

Główny Specjalista ds. rewitalizacji w Biurze Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Olsztyn

 

Olsztyn

 

Marek Zwolenik

p.o. dyrektor Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężkowice

Ciężkowice

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego