Zgierz

O mieście

 

W latach 20. XIX wieku utworzono w Zgierzu pierwszy ośrodek przemysłu włókienniczego w Polsce. Na podstawie „Umowy Zgierskiej” określono zasady osadnictwa Tkaczy  i ich przywileje.

 

Ten wybitny projekt ekonomiczny, a zarazem urbanistyczny, spowodował napływ do miasta ponad 300 sukienników. Dziś powiedzielibyśmy, że w Zgierzu ustanowiona została Specjalna Strefa Ekonomiczna.

 

Każdy z osadników na wybranym placu w nowej osadzie Zgierza wybudował kryty dachówką, drewniany Dom Tkacza na podmurowaniu i utworzył w nim warsztat tkacki. W ciągu kilkunastu następnych lat Zgierz był największym producentem sukna w tej części Europy.

 

Rozwój techniki spowodował jednak, że warsztaty tkackie w drugiej połowie XIX wieku upadły. Produkcja tkanin przeniosła się do manufaktur i fabryk. Domy Tkaczy w Zgierzu zmieniły swoją funkcję z produkcyjnej na mieszkalną i usługową, a po II wojnie światowej coraz częściej z domów czynszowych zamieniały się w  lokale socjalne.

 

Świadectwo czasów świetności Zgierza na długie lata popadło w zapomnienie.

 

Rewitalizacja w mieście

 

Od kilku lat miasto Zgierz prowadzi rewitalizację tego, jednego z najciekawszych zespołów budownictwa drewnianego w Europie. Odtwarzany jest krajobraz kulturowy XIX wiecznego Zgierza. Lokalny Program Rewitalizacji  na lata 2004 -2015 centrum miasta Zgierza uchwalono dnia  28.10.2004r. Realizacja pierwszego projektu rewitalizacji rozpoczęła się w latach 2004-2006, ze środków ZPORR. Drugi projekt, zrealizowany w latach 2008- 2011 był dofinansowany z funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dotyczył rewitalizacji fragmentu Parku Kulturowego Miasto Tkaczy.

500 metrów ulic Narutowicza i Rembowskiego odzyskało jezdnię z bruku, oświetlone latarniami gazowymi. Odrestaurowane zostały cztery Domy Tkaczy i są udostępniane dla turystów. 

 

Głównym celem rewitalizacji jest przywrócenie ulicom i placom funkcji usługowo- mieszkalnej, rozwój biznesu lokalnego i stworzenie produktu turystycznego „Miasto Tkaczy”. Również uaktywnienie mieszkańców rewitalizowanego obszaru i współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Projekt rewitalizacji Parku Kulturowego Miasto Tkaczy, który stał się wizytówką miasta, jest produktem turystycznym i marką Zgierza.

 

Zrealizowane projekty

 

1. Centrum Konserwacji Drewna, mieszczące się w Domu Tkacza przy ul. Narutowicza 6. Prezentowane tam są metody restauracji i konserwacji drewna, ale również piękno mebli epoki Biedermeier.

 

2. Dom Turysty przy ul. Narutowicza 5. W tym domu można uzyskać informacje o Parku Kulturowym i regionie oraz kupić turystyczne pamiątki ze Zgierza. Na poddaszu budynku mieści się wystawa lalek „W świecie zabawy”.

 

3. Muzeum Miejsca /Dom Tkacza przy ul. Rembowskiego 1. W tym domu mieści się również restauracja z tradycyjnym polskim jedzeniem. Warto również zwiedzić piękny dziedziniec obiektu, na którym odbywają się imprezy plenerowe. Dom Tkacza usytuowany w oficynie działki pełni funkcję bazy szkoleniowej. Jest miejscem startowym  wycieczek zorganizowanych. 

 

www.miastotkaczy.pl

Tel. 042 2806017

 

Przygotował: Arkadiusz Bogusławski

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego