Home Dlaczego warto u nas
Dlaczego warto u nas


1.      Innowacyjność

Pierwsze studia podyplomowe dotyczące rewitalizacji mające w ofercie dydaktycznej:

-        wykłady i seminaria w dwóch ośrodkach akademickich,

-        e-learning, w tym indywidualne konsultacje,

-        zajęcia wyjazdowe z trenerami z miast wizytujących,

-        warsztaty z praktykami z miast i instytucji finansowych.


2.      Praktyka wzbogacona teorią

W programie studiów zajęcia praktyczne obejmują ponad 60 godzin dydaktycznych. Dodatkowo, w czasie zajęć e-learningowych zagadnienia teoretyczne ilustrowane są studiami przypadku i przykładami do pracy własnej. Tradycyjne wykłady prowadzone są przez najlepszych w Polsce specjalistów z zakresu rewitalizacji i odnowy miast.


3.      Wysoki poziom zajęć dydaktycznych

Projekt realizowany jest w partnerstwie przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Katedrę Inwestycji i Nieruchomości) i Uniwersytet Jagielloński (Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej oraz Instytut Spraw Publicznych).

Wykładowcami studiów podyplomowych są pracownicy naukowi SGH i UJ (m.in. prof. dr hab. Marek Bryx, prof. dr hab. Bolesław Domański, prof. dr hab. Aleksander Noworól, prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki) oraz wybitni eksperci zewnętrzni.


4.      Doświadczenie badawcze

Zespoły SGH i UJ uczestniczyły  jako partnerzy w projekcie badawczym zamawianym PBZ-MNiSW-4/3/2006 „Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju” realizowanym pod kierunkiem Instytutu Rozwoju Miast w Krakowie jako Partnera wiodącego przy współudziale Forum Rewitalizacji. W efekcie projektu powstała 12-tomowa seria publikacji poświęcona różnorodnym aspektom programów i projektów rewitalizacji.

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego