Home Rada Programowa Projektu
Rada Programowa Projektu

Rada Programowa Projektu „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie” została powołana przez Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na podstawie Umowy Partnerskiej na rzecz realizacji Projektu „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”.

 

Ze strony każdego z Partnerów w skład Rady Programowej wchodzi po trzech Członków wybranych spośród pracowników i stałych współpracowników Partnerów. Kryterium wyboru członków Rady jest ich unikalna wiedza i doświadczenie praktyczne oraz dydaktyczne w zakresie rewitalizacji miast.

 

Bieżące zadania Rady Programowej obejmują nadzór merytoryczny i kontrolę realizacji projektu.

 

Skład Rady Programowej

 

Przewodniczący - prof. zw. dr hab. Marek Bryx  

 

Członkowie: 

prof. zw. dr hab. Bolesław Domański

mgr inż. Marek Goluch

dr hab. inż. architekt  Aleksander Noworól, prof. UJ

dr hab. Zbigniew Strzelecki, prof. nadzw. SGH

dr hab. architekt Zygmunt Ziobrowski,  prof. IRM

 

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego