Home Rada Programowa Projektu prof. zw. dr hab. Marek Bryx
prof. zw. dr hab. Marek Bryx

 


Przewodniczący Rady Programowej Projektu.


Kieruje Katedrą Inwestycji i Nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej nieprzerwanie od 1999 roku.


W latach dziewięćdziesiątych prezes i członek wielu rad nadzorczych (NFI nr 13, ZPMG SA, Warta SA, BZ SA).

W latach 2001 -2004  pełnił funkcję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, był również Wiceministrem Infrastruktury. W latach 2002- 2006 był członkiem Rady Nadzorczej BGK.


W latach 2006-2008 był Dyrektorem Warszawskiego Biura Programu Narodów Zjednoczonych do spraw Osiedli Ludzkich (UN-Habitat).


Autor wielu książek i artykułów w tym:

  • Finansowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego w miastach (1999)
  • Finansowanie inwestycji mieszkaniowych (2001)
  • Rynek nieruchomości – system i funkcjonowanie (2006)

Od  2000  kierownik programowy serii wydawniczej Nieruchomości wydawnictwa Poltext.

Funkcje dodatkowe pełnione obecnie:

Od 2008 - Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do spraw rozwoju

Od 2007 – Wiceprezes INTA (International Urban Development Association)

Od 2008  - Członek Komitetu Sterującego I Monitorującego (SMC):  the United Nations Habitat Innovative Financial Mechanisms, w skrócie: ERSO.

 

Publikacje w zakresie rewitalizacji:

-         Rewitalizacja miast w Niemczech (współredakcja A. Jadach-Sepioło), tom III, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009;

-         Oddziaływanie procesów rewitalizacyjnych na rynek nieruchomości w Niemczech oraz Ocena możliwości wykorzystania doświadczeń niemieckich w Polsce, [w:] Bryx M., Jadach-Sepioło A. (red.), Rewitalizacja miast w Niemczech, tom III, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009;

-         Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji (red. naukowa tomu), tom VII, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009;

-         Infrastruktura rynku nieruchomości jako wsparcie procesów rewitalizacji – luka instytucjonalna i regulacyjna, [w:] Bryx M. (red.), Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, tom VII, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2009;

-         Założenia krajowej polityki rewitalizacyjnej, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia krajowej polityki rewitalizacyjnej, materiały seminaryjne dla celów Konferencji na temat założeń polityki rewitalizacyjnej w Polsce

i kierunków jej instrumentalizacji, 1 czerwca 2009, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa;

-         Założenia krajowej polityki rewitalizacji (współautorstwo I. Herbst, A. Jadach-Sepioło), [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, tom IX, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010;

-         Model grantów na finansowanie programów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych miast w Polsce, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, tom IX, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010;

-         Szacunek stopnia zwrotu środków publicznych, wydanych na działania rewitalizacyjne, [w:] Ziobrowski Z. (red.), Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, tom IX, seria „Rewitalizacja miast polskich”, Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2010.

-         Rewitalizacja obszarów miejskich w Polsce, „Urbanista” 2003, nr 8, ss. 43-45.


Przeszłość i przyszłość kampusu SGH
Przyszłość kampusu SGH
The case of the campus

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego