Home III edycja studiów podyplomowych
III edycja studiów podyplomowych

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą studiów podyplomowych "Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie" (III edycja)

Studia te profesjonalnie przygotują Cię do realizacji projektów rewitalizacyjnych w latach 2015-2022.

Projekt "Krajowej Polityki Miejskiej" zakłada, że programy rewitalizacji powstające w obecnej perspektywie powinny być kompleksowe, skoordynowane i wskazywać działania wykonalne w określonym horyzoncie czasowym. Powinny promować jak największe zaangażowanie sektora prywatnego w rewitalizację poprzez usuwanie barier ograniczających zainteresowanie podmiotów gospodarczych inwestycjami na obszarach zdegradowanych.

Jest to nowe podejście do programowania rewitalizacji i zarządzania realizacją projektów, które wymagać będzie aktualizacji dotychczasowej wiedzy i umiejętności na każdym poziomie administracji, w przedsiębiorstwach i w trzecim sektorze.

Tematyka zajęć
Tematyka zajęć dotyczy kompleksowej rewitalizacji, w tym:

- delimitacji obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji zgodnie z najnowszymi "Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020",

- tworzenia programów rewitalizacji zgodnie z Wytycznymi,

- tworzenia gminnych programów rewitalizacji regulowanych w projekcie ustawy o rewitalizacji,

- zarządzania realizacją programów oraz projektów rewitalizacyjnych, w tym m.in. projektów na obszarach zabytkowych, poprzemysłowych, 

informacji przestrzennej w zarządzaniu rewitalizacją,

- społecznych aspektów rewitalizacji;

- technik zarządczych stosowanych w rewitalizacji,

- finansowania projektów i programów rewitalizacji.


Studia przygotowują do prowadzenia zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych (remonty i odnowa kwartałów miejskich wynikające z potrzeb związanych z odnową społeczną i gospodarczą wyznaczonych obszarów rewitalizacji) oraz do wdrażania innowacyjnych rozwiązań (PPP oraz instrumentów finansowych).


Celem studiów jest kształcenie wysokiej klasy koordynatorów i zarządców obszarów rewitalizacji o unikalnej wiedzy i umiejętnościach praktycznych kompleksowej odnowy obszarów zdegradowanych zgodnie z międzynarodowymi standardami w zakresie:
- instrumentów prawnych, zarządczych i finansowych rewitalizacji,
- metod delimitacji obszaru rewitalizacji i służącego do tego oprogramowania, w tym GIS,
- aktywizacji społecznej na obszarach rewitalizacji,
- organizacji partnerstw publiczno-prywatnych i publiczno-publicznych,
- procedury oceny oddziaływania na środowisko.Ramowy program Studiów podyplomowych

Harmonogram i czas trwania studiów podyplomowych

Studia obejmują 194h zajęć, w tym 80h warsztatów i wizyt studyjnych, 24h tradycyjnych wykładów oraz 100h e-learningu wzbogaconych interaktywnymi studiami przypadków). Wykłady (24 godziny) oraz warsztaty praktyczne (56 godzin) będą odbywać się w Szkole Głównej Handlowej oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, a zajęcia e-learningowe zdalnie.

Dwie wizyty studyjne, realizowane w ramach studiów, odbędą się w wybranych miastach z
Banku wizyt studyjnych, powstałego w ramach projektu „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”. Miasta zostaną wybrane w czasie I zjazdu w Krakowie (wstępnie spośród następujących miast: Łódź i Zgierz, Wrocław, Bydgoszcz, Słupsk, Przemyśl, Gorzów Wielkopolski).


harmonogram III edycji studiów listopad 2015 r. - wrzesień 2016 r.

Czesne
Studia są płatne, opłata wynosi 5 600,00 zł (za 2 semestry), możliwość wpłat ratalnych (np. dwóch po 2 800 zł).

Warunek ukończenia studiów

- czynny udział w wizytach studyjnych,

- pozytywny wynik egzaminów testowych po realizacji modułów zajęciowych,

- przygotowanie i prezentacja w maksymalnie 4-osobowej grupie rozwiązania problemu dotyczącego realizacji programu rewitalizacji w wybranym polskim mieście i publiczna obrona w czasie II wizyty studyjnej.Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania dokumentów on-line !!!

Rekrutacja on-line od 19 października 2015 r. - SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

W razie pytań prosimy o kontakt na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .


Planowany początek studiów - 21 listopada 2015 r.

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego