Home Wydarzenia Sprawozdanie z debaty „Operator i jego rola w zarządzaniu obiektem rewitalizowanym na przykładzie Fortu Sokolnickiego”
Sprawozdanie z debaty „Operator i jego rola w zarządzaniu obiektem rewitalizowanym na przykładzie Fortu Sokolnickiego”

„Operator i jego rola w zarządzaniu obiektem rewitalizowanym na przykładzie Fortu Sokolnickiego”

W dniu 4 września 2012 r. o godz. 17.00 w forcie Sokolnickiego przy ulicy Czarnieckiego 51 w Warszawie odbyła się debata pt. „Operator i jego rola w zarządzaniu obiektem rewitalizowanym”. W spotkaniu udział wzięli przedstawicielki Konsorcjum Nowy Fort, uczestnicy studiów podyplomowych "Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie" (I edycja), pracownicy Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz ze strony Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Marek Bryx i dr Aleksandra Jadach-Sepiolo. W trakcie spotkania uczestnicy zwiedzili obiekt.


Debatę rozpoczęła Barbara Kozłowska ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, która opowiedziała o historii obiektu oraz o przebiegu prac remontowo-adaptacyjnych, którymi kierowała. Następnie p. Katarzyna Bijas z Konsorcjum Nowy Fort opowiedziała o wizji zagospodarowania Fortu oraz problemach, które pojawiły się przy jej realizacji. W drugiej części spotkania nastąpiła wymiana opinii oraz pytania do przedstawicielek Konsorcjum ze strony zebranych. Debata stanowiła kontynuację wątków podjętych w czasie zajęć „Model operatora i jego rola w zarządzaniu wieżą ratuszową w Świdnicy”, które odbyły się w ramach studiów.


Fort Sokolnickiego jest militarną budowlą o dość złożonej strukturze i bogatej historii. Wzniesiony został w latach 1848 – 1851 w miejscu rogatki marymonckiej, przed czwartym bastionem Cytadeli, jako baszta obronna z włazami ziemnymi i ukrytymi w nich urządzeniami. W latach 2009-2011 przeszedł on gruntowny remont. Rozbudowa i adaptacja Fortu Sokolnickiego została przeprowadzona przez wykonawcę zastępczego dla miasta, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta. Z założenia miał powstać budynek modułowy, podporządkowany różnym formom działalności artystycznej, służący mieszkańcom Żoliborza ale nie tylko.


Problem pojawił się przy wyborze operatora dla Fortu. Pierwszy konkurs na gospodarza unieważniła prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Drugi przetarg wygrało dziewięć pań z konsorcjum Nowy Fort Sokolnickiego. Konsorcjum dostało Fort w dzierżawę na dziesięć lat. W ich planie znalazły się restauracja, kawiarnia literacka, a także m.in. odczyty i wieczory tematyczne. Niestety w świeżo wyremontowanej za 18 mln zł fortyfikacji pojawił się grzyb na ścianach. Ponadto pomimo założonej i zaakceptowanej przez miasto w przetargu funkcji restauracyjnej, okazało się iż budynek nie jest do niej przystosowany. W efekcie należy wykonać szereg prac umożliwiających dostosowanie obiektu do funkcji. Wszystko to wzbudza emocje zarówno po stronie dzierżawcy jak i miasta, przedłuża realizację zamierzonych celów oraz generuje niepotrzebne koszty, które nie zwracają się z dochodów przewidzianych w pierwotnym założeniu z restauracji.


Podsumowując spotkanie, zebrani wyrazili uznanie dla miasta za przeznaczenia obiektu zabytkowego na służący mieszkańcom ośrodek kultury, a także uznanie dla członkiń konsorcjum za odwagę i determinację. Zasadniczym błędem, który zidentyfikowano w dyskusji, było przeprowadzenie remontu bez wcześniejszego określenia funkcji obiektu i skonsultowania wprowadzanych rozwiązań z potencjalnymi najemcami. Za powód takiego stanu rzeczy uznano m.in. brak przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi biurami i komórkami organizacyjnymi miasta oraz brak całościowej wizji rozwoju dla podobnych obiektów.


 

Spisała: Paulina Sikorska

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego