Home Wydarzenia Warsztat „Rozwój miast – inicjatywa JESSICA”
Warsztat „Rozwój miast – inicjatywa JESSICA”

18 maja 2011 r.  w Warszawie odbył się pierwszy z cyklu trzech warsztatów poświęconych wdrażaniu inicjatywy JESSICA w Polsce, zorganizowany przez Instytucję Koordynującą Regionalne Programy Operacyjne. Cykl ten został rozpoczęty warsztatem zatytułowanym „Rozwój miast – inicjatywa JESSICA”.

Informacja na temat warszatów dostępna jest na stronie www.mrr.gov.pl w zakładce aktualności oraz fundusze europejskie 2007-2013, aktualności (z datą 20.05 br.). Do informacji załaczone zostały prezentacje przedstawione podczas warsztatu.

Kolejny warsztat planowany jest na 20 czerwca br. i dotyczyc będzie Funduszy Rozwoju Obszarów Miejskich oraz pomocy publicznej w ramach inicjatywy JESSICA.

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego