Home Wydarzenia V Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH
V Międzynarodowa Konferencja Naukowa INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego oraz Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych po raz piąty organizują Międzynarodową Konferencję Naukową INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA REWITALIZACJI TERENÓW ZDEGRADOWANYCH, która odbędzie się 5–7 października 2011 r. w Ustroniu. Konferencja dotyczyć będzie przyrodniczo-krajobrazowych, technologiczno-inżynierskich, projektowo-planistycznych, ekonomicznych, finansowych oraz społecznych aspektów rewitalizacji terenów zdegradowanych.

Więcej o konferencji na stronie Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych: http://www.ietu.katowice.pl/aktual/Ustron_2011/index.htm

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego