Home Wydarzenia Sprawozdanie z I zjazdu szkolenia „Kierowanie przedsięwzięciami rewitalizacji miast – trening"
Sprawozdanie z I zjazdu szkolenia „Kierowanie przedsięwzięciami rewitalizacji miast – trening"

W dniach 10-11 czerwca 2011r. w Bydgoszczy odbył się pierwszy zjazd trenerów, realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”.

 

Celem szkolenia jest przygotowanie trenerów mających doświadczenie w realizacji projektów rewitalizacji do prowadzenia wizyt studyjnych wspólnie z pracownikami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trenerzy reprezentują 16 miast z całej Polski, o zróżnicowanych projektach rewitalizacji.

 

Na podstawie opracowanych w wyniku szkoleń materiałów do wizyt studyjnych powstanie Bank wizyt studyjnych złożony z 16 kompleksowych zestawów do analizy dobrych praktyk wypracowanych przez pracowników Urzędów wizytowanych miast. Na kanwie doświadczeń trenerów zostaną przygotowane również zestawy do zajęć warsztatowych pokazujących realizację projektów rewitalizacyjnych od podszewki (więcej: Bank wizyt studyjnych).

 

2 spośród 16 wizyt studyjnych zostaną w całości zrealizowane w czasie I edycji Studiów Podyplomowych „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, części pozostałych wizyt włączone będą w zajęcia warsztatowe.

 

W czasie I zjazdu szkoleniowego trenerzy zapoznali się z różnymi formami prezentacji dobrych praktyk oraz kreatywnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie rewitalizacji. Przedstawiono realizowane projekty:

  • rewitalizację terenów poprzemysłowych w projekcie Nowe Gliwice (prezentacja p. Józefa Gumiennego, Dyrektora Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Gliwicach),
  • bazy danych projektów rewitalizacji terenów poprzemysłowych zrealizowanych w krajach europejskich oraz narzędzi, które znalazły w nich zastosowanie, na podstawie wyników  projektu COBRAMAN (prezentacja p. Dominiki Muszyńskiej-Jeleszyńskiej, reprezentującej Pracownię Projektów Rewitalizacji, Instytut Architektury i Gospodarki Przestrzennej Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy),
  • konkurs Laur Rewitalizacji, jako przykład promocji dobrych praktyk przez Stowarzyszenie „Forum Rewitalizacji” (prezentacja p. Dagmary Mliczyńskiej – Hajdy),
  • skansen architektury przemysłowej w DAG Fabrik Bromberg, w strefie produkcji nitrogliceryny (wizja lokalna).

W czasie zajęć warsztatowych powiązanych z wizją lokalną p. Dominika Muszyńska-Jeleszyńska zaprezentowała stan terenu DAG Fabrik przed rozpoczęciem działań rewitalizacyjnych oraz harmonogram przygotowania i realizacji projektu. Przedstawiono również analizę czynników sukcesu i niepowodzeń, z którymi zetknięto się podczas realizacji projektu rewitalizacyjnego.

 

 

Wizja lokalna

Uczestnicy szkolenia mieli szansę zapoznać się z bydgoskimi doświadczeniami  związanymi z rewitalizacją dawnych terenów poprzemysłowych – podczas wizji lokalnej w DAG Fabrik Bromberg, w strefie produkcji nitrogliceryny, gdzie stworzono skansen architektury przemysłowej oraz  podziemną trasę turystyczną. Inwestycja ta prowadzona jest przez Urząd Miasta Bydgoszczy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2011 i finansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Wizja lokalna obejmowała zwiedzanie linii produkcyjnej zarówno przed jak i po rewitalizacji, co miało na celu pokazanie zarówno potencjału jak i ograniczeń rewitalizowanej przestrzeni oraz umożliwiło prezentację rozwiązań zastosowanych podczas prac budowlanych i architektonicznych. We wnętrzach zrewitalizowanych budynków fabrycznych  znajdują się ekspozycje muzealne, poświęcone zagadnieniom związanym z historią DAG Fabrik Bromberg oraz produkcji nitrogliceryny, historii broni, uzbrojenia oraz materiałów wybuchowych, pracy przymusowej w zakładach przemysłowych III Rzeszy oraz konspiracji i sabotażu. Merytoryczną koordynacją projektu zajmuje się Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (więcej o DAG Fabrik na stronie http://www.exploseum.pl/)

 

W drugim dniu szkolenia przedstawiono sposoby prezentacji dobrych praktyk z zakresu:

  • delimitacji  obszarów kryzysowych w miastach. Dr Robert Guzik (Uniwersytet Jagielloński) zapoznał słuchaczy z kryteriami wyboru obszarów rewitalizacji stosowanymi przy projektach rewitalizacyjnych oraz założeniami programu UrbanAudit, który jest wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej i Eurostatu.
  • finansowania rewitalizacji, głównie na przykładzie problematyki związanej z projektami mieszkaniowymi. Dr Alina Muzioł-Węcławowicz (Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji) przedstawiła przegląd bezpośrednich programów wsparcia mieszkalnictwa przydatnych w rewitalizacji oraz zaprezentowała dobre praktyki na przykładzie budownictwa TBS.
  • zarządzania przedsięwzięciami rewitalizacji miast i koordynacji współpracy między podmiotami realizującymi programy rewitalizacji na przykładzie działań Edinburgh World Heritage Trust (http://www.ewht.org.uk). Pan Krzysztof Chuchra (Edinburgh World Heritage Trust) poprowadził warsztat symulujący konsultacje społecznych na przykładzie rewitalizacji ul. Chłodnej w Warszawie.

 

II zjazd szkoleniowy odbędzie się w dniach 16-17 września br., podczas którego odbędzie się testowanie wybranych materiałów do wizyt studyjnych.

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego