Home Wykładowcy na SP
Wykładowcy na SP
Wśród naszych wykładowców są:
 
1) pracownicy nauki, wchodzący w skład Rady Programowej:
- prof. dr hab. Marek Bryx
- prof. dr hab. Bolesław Domański
- dr hab. Aleksander Noworól, prof. UJ
- prof. dr hab. Zbigniew Strzelecki
- dr hab. Zygmunt Ziobrowski, prof. IRM
 
 2) praktycy, w tym wchodzący w skład Rady Programowej Zastępca Dyrekrora Biura Polityki Lokalowej m.st. Warszawy p. Marek Goluch oraz Naczelnik Wydziału Rewitalizacji p. Anna Wernikowska. Zajęcia warsztatowe będą prowadzić trenerzy, pod których okiem opracowywane były wizyty studyjne (http://rewitalizacja.sgh.waw.pl/bank-wizyt-studyjnych/trenerzy)
 
3) a także kadra naukowa Uniwerstetu Jagiellońskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Instytutu Rozwoju Miast:
- dr Jarosław Działek, Uniwersytet Jagielloński
- dr Mirosław Grochowski, Uniwersytet Warszawski
- dr Aleksandra Jadach-Sepioło, Szkoła Główna Handlowa
- dr Katarzyna Sobiech-Grabka, Szkoła Główna Handlowa
- dr Wojciech Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast
- mgr Janusz Jeżak, Instytut Rozwoju Miast

i inni.

 
Kontakt i lokalizacja
ul. Madalińskiego 6/8 pok. 120
02-513 Warszawa, Polska
email: rewitalizacja@sgh.waw.pl
http://rewitalizacja.sgh.waw.pl

Adres do korespondencji
(składanie dokumentów)
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego